STAWIANIE   BANIEK

Img

Stawianie baniek jest metodą znaną od tysięcy lat, sprawdzoną i stosowaną w medycynie ludowej od wielu pokoleń. Za pomocą baniek można usunąć zaburzenia czynnościowe, uśmierzyć ból i pozbyć się dolegliwości.

Stanowi skuteczną i bardzo szybko działającą metodę leczenia. Można ją stosować samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami medycyny naturalnej a w wielu przypadkach jako uzupełnienie leczenia.

Żyjemy w czasach w których alarmująco rośnie liczba drobnoustrojów opornych nawet na najsilniejsze antybiotyki. Wady tej nie posiada stawianie baniek, które jest metodą prostą w użyciu, pewną w stosowaniu i nie wymagającą stosowania leków. Właśnie z powodu ogromnych możliwości leczniczych wybrałam stawianie baniek jako podstawę mojej pracy jako terapeutki.

We współczesnej medycynie stawianie baniek jest jeszcze zbyt rzadko stosowane choć stanowi prostą a zarazem bardzo skuteczną metodę leczniczą. Szczególnie dobre wyniki osiąga się w leczeniu przeziębień, dolegliwości reumatycznych i bolesnych usztywnień mięśni grzbietu.

Miejsca stawiania baniek leczniczych znalazły uzasadnienie naukowe dzięki odkryciu związków pomiędzy skórą i narządami wewnętrznymi na zasadzie odruchów skórno-trzewnych i trzewno- skórnych. Stawiając bańki nigdy nie leczy się pojedynczego narządu lecz zawsze cały organizm.

Istnieje grupa osób, którzy oczekują terapii bez stosowania środków chemicznych, pozbawionego ryzyka działań niepożądanych jakie wiąże się ze stosowaniem leków. Preferują oni metody leczenia, które wzmacniają organizm. Taką reakcję organizmu zapewnia właśnie leczenie bańkami.

Charakterystyczna poprawa samopoczucia, która następuje po zabiegu stawiania baniek wzbudza zainteresowanie moich klientów i powoduje zadawanie mi licznych pytań na temat zastosowanej metody.

Zawsze staram się wyjaśnić moim podopiecznym zrozumienie przebiegu i sposobu działania stosowanego zabiegu omawiając harmonijną współpracę układów, narządów, jak również przedstawiam układ nerwowy jako funkcjonalną całość.

Uważam, że można uniknąć wielu rozczarowań, błędów i fałszywych ocen jeśli się dobrze pozna mechanizm działania danej metody leczniczej i jej wpływ na organizm. Obecnie mając długoletnie doświadczenie w pełni wykorzystuję wspaniałe możliwości baniek. Nie spotkałam się nigdy z niepowodzeniami lub powikłaniami towarzyszącymi tej metodzie leczenia.

Postawienie baniek nie może zastąpić, rzecz jasna niezbędnego leczenia np. zabiegu operacyjnego czy zastosowania antybiotyku w chorobach o ostrym przebiegu.

Z historii medycyny wiemy, że do połowy XIX w. bańki stosowano z powodzeniem zarówno w lecznictwie otwartym jak i w szpitalach. Wiek XIX przyniósł wiele doniosłych odkryć mających podstawowe znaczenie dla rozwoju medycyny a także burzliwy rozwój przemysłu chemicznego a wraz z nim wprowadzenie do medycyny na dużą skalę leczenia środkami chemicznymi.

Po wielu latach zapomnienia bańki przeżywają renesans i obserwuje się wzmożone zainteresowanie medycyny naturalnymi metodami leczenia.

CEL  LECZENIA  BAŃKAMI

Celem stawiania baniek leczniczych jest wzmocnienie sił odpornościowych organizmu lub ich uaktywnienie. Zabieg mobilizuje i wzmacnia mechanizmy obronne w które natura w yposażyła organizm. Działanie baniek polega głównie na przestrojeniu leczniczym a tym samym na regulacji zaburzonych czynności organizmu jak również uśmierzaniu i zwalczaniu bólu, pobudzenia przekrwienia i hamowania procesów zapalnych.

W wyniku stawiania baniek powstają miejscowe wynaczynienia krwi a w konsekwencji – krwiaki o silnym działaniu bodźcowym . Bodziec ten uaktywnia miejscowo i ogólnie siły odpornościowe i z tego powodu działa przeciwzapalnie sprzyjając szybkiemu wyleczeniu wszystkich schorzeń o podłożu zapalnym np. zapalenia płuc.

Uregulowaniu czynności organizmu towarzyszy usunięcie blokad będących najczęściej skutkiem działania jakiegoś ogniska zakłócającego lub leków chemicznych przyjmowanych w nadmiarze. Blokady te uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i sprzyjają przez to powstawaniu schorzeń. Miejscowe przekrwienie spowodowane zabiegiem stawiania baniek, którego celem jest rozszerzenie naczyń pobudza przemianę materii i sprzyja szybszemu wydalaniu szkodliwych substancji. Oddziałuje leczniczo poprzez drogi nerwowe na neurowegetatywne zaburzenia czynnościowe i choroby narządów wewnętrznych.

ZASTOSOWANIE  BANIEK  LECZNICZYCH

Za pomocą baniek można ustalić czy miejsce w którym występują objawy jest rzeczywiście źródłem choroby. Jest też możliwe rozpoznanie, który narząd źle pracuje i wymaga terapii.

Masaż bańką – polega na przesuwaniu przyssanej bańki po określonym obszarze skóry. Zapewnia to znacznie silniejszy efekt przekrwienny niż typowy masaż ponieważ na całej powierzchni skóry masowanej powstają wynaczynienia o różnym stopniu intensywności.

Działanie segmentalne to stawianie baniek w miejscach dotkniętych chorobą lub strefie połączonej drogą nerwową z narządem wewnętrznym. Połączenia między narządami wewnętrznymi a powłokami skórnymi wykorzystywane są w różnego rodzaju masażach również stawianiu baniek przez oddziaływanie na głębiej położone organy. Już starożytni Chińczycy okryli ,że oddziałując na określone punkty skóry można korzystnie wpływać na narządy wewnętrzne i łagodzić lub likwidować objawy choroby ( akupunktura ).

Chory narząd wysyła za pośrednictwem nerwów układu wegetatywnego bodźce do odpowiadającego mu pasma skóry, które może reagować na to napięciem, reakcją bólową na ucisk, obrzękiem, zanikiem tkanki łącznej lub stałym bólem. Bańki pobudzają receptory skóry i powodują poprawę ukrwienia narządów wewnętrznych za pośrednictwem przewodnictwa nerwowego.

Powstanie wybroczyn jest bodźcem poprawiającym przemianę materii w tkance łącznej umożliwiającym przywrócenie równowagi w chorym organizmie.

Bańki są metodą przestrojenia organizmu tak jak autohemoterapia . W wyniku wynaczynienia krwi dochodzi do wybroczyn co wywołuje wzmożona reakcję tkankową. Działanie przestrajające polega na tym, że krew znalazłszy się poza naczyniem krwionośnym jest w częściach miękkich i przestrzeniach międzytkankowych traktowana przez organizm jako ciało obce i działa bodźcowo na organizm, który za wszelką cenę stara się jej pozbyć.

Zachodzące reakcje uruchamiają w organizmie szybki wzrost przeciwciał co powoduje ogólną mobilizację sił obronnych. Przestrajające działanie baniek objawia się szybkim reagowaniem na leczenie, które wcześniej było nieskuteczne. Obserwuje się wzrost odporności na zakażenia, podnosi się odporność co zapobiega rozwijaniu się procesów zapalnych.

Najlepsze wyniki osiąga się w przypadku :

 • ostrego zapalenia oskrzeli

 • anginy

 • grypy

 • zapalenia płuc

 • silnego przeziębienia

 • schorzeń dróg oddechowych ( wyjątkowo szybkie wyzdrowienie )

 • schorzeń przewodu pokarmowego, nerek, dróg moczowych

 • przewlekłych bólów kręgosłupa, nerwobólach

 • bólach w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

 • bólach głowy spowodowanych napięciem mięśniowym

 • bezsenności

Stawianie baniek jak i masaż bańkowy, działając drogą odruchową poprzez skórę na narządy wewnętrzne wywierają regulujący wpływ na cały organizm i w ten sposób przyczyniają się do wyleczenia choroby.